ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

ევროინტეგრაცია, როგორც განვითარების ფაქტორი

SSP

20-22 ივნისი, 2019

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

კონფერენციის კალენდარი


კონფერენციის გამოცხადება: 12 თებერვალი, 2019 წელი

აბსტრაქტის წარდგენის ვადა: 30 აპრილი, 2019 წელი 

აბსტრაქტის შერჩევის ვადა: 15 მაისი, 2019 წელი


კონფერენციის მოსაკრებლის გადახდის ვადა: 1 ივნისი, 2019 წელი

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 20-22 ივნისი, 2019 წელი