სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები

SSP

21-23 ივნისი 2018

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი ორგანიზატორები და სპონსორები განთავსება და კულტურული პროგრამა კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა


მომხსენებელთა  აბსტრაქტებისა  და სტატიების შერჩევა, პუბლიკაცია


კონფერენციის სამეცნიერო დონეს განსაზღვრავს კონფერენციის მონაწილეთა მიერ შექმნილი პროდუქცია. შესაბამისად, აბსტრაქტები და სტატიები გაივლიან შერჩევის ორ ეტაპს.

მომხსენებელთა მიერ გამოგზავნილი აბსტრაქტები გაივლიან პირველად განხილვას კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრებს შორის. აბსტრაქტის შერჩევა გულისხმობს, რომ ავტორს შეუძლია კონფერენციაში მონაწილეობა. კონფერენციის აბსტრაქტები დაიბეჭდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე თეზისების სახით.

შერჩევის მეორე ეტაპი გულისხმობს კონფერენციის მოხსენების სრული ტექსტის შერჩევას. კონფერენციის მოხსენებები გაივლიან ანონიმურ შემოწმებას.

სტატიის შერჩევა გულისხმობს, რომ ავტორის სტატია გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალებში ელექტრონული ფორმით.