ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები

SSP

21-23 ივნისი 2018

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი ორგანიზატორები და სპონსორები განთავსება და კულტურული პროგრამა კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

მთავარი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მეექვსე  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა "

მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი 


21-23 ივნისი, 2018

თბილისი, საქართველო


  

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია იწვევს აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს, მკვლევრებს, პროფესიონალებსა და დოქტორანტებს მთელი მსოფლიოდან. 

საკონფერენციო თემების აბსტრაქტები მიიღება საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, პოლიტიკური მეცნიერების, საერთაშორისო ურთიერთობების, სოციოლოგიის, სოციალური მუშაობის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის, დემოგრაფიის, ეკონომიკის, რეგიონული და ნაციონალური კვლევების, გლობალიზაციის, ანთროპოლოგიისა და სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროებიდან.

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული