ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

ევროინტეგრაცია, როგორც განვითარების ფაქტორი

SSP

20-22 ივნისი, 2019

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

გაფორმების წესი

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინონ აბსტრაქტისა და სტატიის ელექტრონული ვერსია შემდეგი წესების დაცვით:

გამოიყენეთ ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის APA ციტირების სტილი;

აბსტრაქტის  მოცულობა:  300–500 სიტყვა.


გაფორმება
  • უნდა წარმოადგინოთ  Microsoft Word-ის ფორმატში (doc. გაფართოებით).  დოკუმენტის სახელწოდებად მიუთითეთ ავტორის გვარი;

  • შრიფტი – Sylfaen, Times New Roman; 

  • შრიფტის ზომა – 12;

  • სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი;

  • ფურცლის არესა და ტექსტს შორის მანძილი: 2 სმ;