ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

ევროინტეგრაცია, როგორც განვითარების ფაქტორი

SSP

20-22 ივნისი, 2019

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

მოსაკრებელი


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა; სხვა ქართველი მონაწილეებისათვის კონფერენციის მოსაკრებელი შეადგენს 50 ლარს, ხოლო უცხოელი მონაწილეებისათვის 50 ევროს.


საბანკო რეკვიზიტები: 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 204864548

საკუთარი შემოსავლები
სსიპ თსუ მიერ გაწეული მომსახურების საფასური
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი 708967253