სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები

SSP

21-23 ივნისი 2018

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი ორგანიზატორები და სპონსორები განთავსება და კულტურული პროგრამა კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

მოსაკრებელი

საკონფერენციო მოსაკრებელის ოდენობა: 50 ლარი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალი გათავისუფლებულია მოსაკრებელისგან.

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი 204864548

საკუთარი შემოსავლები
სსიპ თსუ მიერ გაწეული მომსახურების საფასური
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი 708967253