სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
TSU Image

მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები

SSP

21-23 ივნისი 2018

  Eng Geo
მთავარი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ კონფერენციის პროგრამა რეგისტრაცია აბსტრაქტებისა და სტატიების შერჩევა კონფერენციის კალენდარი კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტი კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი ორგანიზატორები და სპონსორები განთავსება და კულტურული პროგრამა კონტაქტი კრებული ფოტო გალერეა ვიდეო გალერეა არქივი  
 

ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ

მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა“ ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის პირველი უნივერსიტეტი საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ემსახურება ევროპული განათლებისა და ღირებულებების დანერგვასა და გავრცელებას როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. 2018 წლის საერთაშორისო კონფერენცია  არ ეძღვნება კონკრეტული საკითხს, არამედ ის ორიენტირებულია თავი მოუყაროს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფარგლებში მოღვაწე, როგორც ქართველ, ისე უცხოელ  მეცნიერებს და მკვლევრებს, რათა სამეცნიერო საზოგადოებას გაუზიარონ ინოვაციური სამეცნიერო და მეთოდლოგიური მიღწევები. კონფერენცია იწვევს მონაწილეებს: საზოგადოებრივი გეოგრაფიის, პოლიტიკური მეცნიერების, საერთაშორისო ურთიერთობების, სოციოლოგიის, სოციალური მუშაობის, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის, დემოგრაფიის, ეკონომიკის, რეგიონული კვლევების, გლობალიზაციის, ანთროპოლოგიისა და სოციალური ფსიქოლოგიის დარგიდან.                                                    
კონფერენციის პროგრამა ასევე მოიცავს კულტურულ აქტივობებს.


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა; სხვა ქართველი მონაწილეებისათვის კონფერენციის მოსაკრებელი შეადგენს 50 ლარს, ხოლო უცხოელი მონაწილეებისათვის 50 ევროს.